Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Korisne informacije

Udruga privatnih iznajmljivaca i osoba vezanih za turizam Bjelolasica-Jasenak

web: www.udruga-bjelolasica.com

e-mail: [email protected]

adresa: Vrelo 129G - 47314 Jasenak

OIB: 44371315594

MBPS: 4843177

 

Taxi Ivca

TEL: +385 91 504 5524; +385 98 959 4338 

 

IGI Taksi, obrt za taxi usluge, vl. Igor Domitrović

Ogulin, Bukovnička 63

+385 95 828 1297

 

Autotrans Rijeka – PJ Ogulin
Trg dr. Franje Tuđmana 1 Ogulin
Tel: +38560315060
www.autotrans.hr

HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o.
Kolodvor Ogulin;
Trg dr. Franje Tuđmana 1
Ogulin Tel: +385 /0/47 570 421 -putnička blagajna

+385 /0/47 570 411; +385 /0/47 570 511 - prometni ured

www.hz.hr

Napomena: Izvadak voznog reda za Kolodvor Ogulin se nalazi u dokumentu u rubrici Obavijesti.

Internet caffe Bonaca,
Ivana bana Mažuranića 3;

Ured gradonačelnika
+385 (0)47 522 612

Javni bilježnik
+385 (0)47 525 444

Općinski sud
+385 (0)47 819 140

Policijska postaja
+385 (0)47 531 811 ili 92

Hitna medicinska pomoć
112

Bolnica Ogulin
+385 (0)47 819-700

Dječji vrtić
+385 (0)47 522-001

Gimnazija B. Frankopana
+385 (0)47 522-573

Obrtnička i tehnička škola
+385 (0)47 522-931

Osnovna škola I. B. Mažuranić
+385 (0)47 522-413

Prva osnovna škola
+385 (0)47 522-245

Pučko otvoreno učilište Ogulin
+385 (0)47 522-915

Zavičajni muzej
+385 (0)47 522-915

Narodna knjižnica i čitaonica
+385 (0)47 522-170

Radio Ogulin
+385 (0)47 531-616

Ogulinski list
+385 (0)47 531-606

Stambeno komunalno gospodarstvo
+385 (0)47 522-215

Vodovod i kanalizacija
+385 (0)47 532-033

Turistička zajednica grada Ogulina
+385 (0)47 532-278

Javna vatrogasna postrojba Ogulin
+385 (0)47 531-093

Veterinarska stanica
+385 (0)47 522-681

Kemijska čistionica Nina, Proce 90
+385/0/98-902-3456

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija