Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Projekti

Jedna od zakonom propisanih zadaća Turističke zajednice grada Ogulina je upravljanje razvojem turističke destinacije, naravno u suradnji sa upravom Grada Ogulina. Na inicijativu direktorice Turističkog ureda Ankice Puškarić, uprava Grada je na čelu sa gradonačelnikom gosp. Nikolom Magdićem podržala izradu Razvojnog projekta kulturnog turizma Ogulin – zavičaj bajke 2006. godine i tako iskoristila namjenska sredstva koja je za planiranje osigurala Turistička zajednica Karlovačke županije. Nositelj projekta je Turistička zajednica grada Ogulina.

Misija razvojno istraživačkog projekta "Ogulin – zavičaj bajke" je stvaranje identiteta Ogulina kao jedinstvene i privlačne destinacije s posebnom turističkom ponudom iz područja kulturnog turizma.

Posebna se ponuda temelji na potencijalima bajki Ivane Brlić Mažuranić, budući je spisateljica inspiraciju za svoje bajke crpila iz sjećanja na prirodne ljepote svog rodnog kraja – Ogulina i okolice.

Ostvarenje misije kreiranje branda Ogulina – zavičaja bajke kao prepoznatljive destinacije bajkovite baštine usmjereno je na razvoj dvaju specifičnih kulturno-turističkih proizvoda:

1) Ogulinskog festivala bajke (OGFB) i

2) Centra za posjetitelje "Ivanina kuća bajke".

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija