Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Ogulina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Ogulina. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:

Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A.Stepinca 1, 47 300 Ogulin

elektroničkom poštom na email: [email protected]

ili donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Grada Ogulina, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Dokumenti

Obrazac Zahtjeva na pristup informacijama
Obrazac Zahtjeva na pristup informacijama
Godišnje izvješće 2015
Godišnje izvješće 2016
Godišnje izvješće 2017
Godišnje izvješće 2018
Godišnje izvješće 2019
Godišnje izvješće 2020
Godišnje izvješće 2021
Godišnje izvješće 2022

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija