Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

25.05.2018. godine, kao datum početka primjene Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR)  2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., označava novi pristup u radu sa osobnim podacima. Turistička zajednica grada Ogulina uspostavila je politiku zaštite osobnih podataka, ovisno o svrsi njihova korištenja, na način da se osobni podaci koriste uz privolu osobe kojoj pripadaju, da se omogući povlačenje osobnih podataka iz baze osobnih podataka u TZ grada Ogulina te da je osoba, čiji se podaci koriste u domeni rada TZ grada Ogulina, pravovremeno i nedvojbeno upoznata sa svrhom prikupljanja osobnih podataka.

Turistička zajednica grada Ogulina Odredbe GDPR-a shvaća kao potrebu za uvođenjem stalnog procesa  kontrole i zaštite u postupcima prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka kako  bi osigurali zakonitu, poštenu i transparentnu obradu.

Poseban naglasak želimo skrenuti na oglašavanje privatnog smještaja na web stranici TZ grada Ogulina, ali i ustupanje osobnih podataka trećim stranama (turistima, agencijama,...). Ovim putem obavještavamo iznajmljivače u domaćinstvu s područja grada Ogulina koji se oglašavaju na web stranici TZ grada Ogulina od vremena prije stupanja na snagu Opće uredbe da mogu povući objavu osobnih podataka putem dostave popunjenog i potpisanog OBRASCA POVLAČENJA PRIVOLE. Novi iznajmljivači oglašavanje svojih objekata na web stranici TZ grada Ogulina mogu ostvariti putem dostave popunjenog i potpisanog OBRASCA PRIVOLE.

Dokumenti

OBRAZAC PRIVOLE
OBRAZAC POVLAČENJA PRIVOLE
Politika zaštite osobnih podataka
Obavijest o privatnosti
Odluka o internoj politici zaštite osobnih podataka

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija