Kontakti  |  Hrvatski  |  English

Digitalna pristupačnost

Turistička zajednica grada Ogulina nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19, u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Turističke zajednice grada Ogulina: www.tz-grada-ogulina.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.tz-grada-ogulina.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, a zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Napristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

* slike nemaju pridružen prikladan opis
* PDF datoteke se otvaraju u novom prozoru (tabu), doc i ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
* dokumenti objavljeni u PDF datoteci niu u potpunosti pristupačni, riječ je o skeniranim   dokumentima
* dio poveznica nije prikazan deskriptivno, odnosno označen je izrazima više
* sadržaj pojedinih poveznica nije pdcrtan i jasno opisan
* sadržaju pojedinih poveznica nije moguće pristupiti jer se otvara ista mrežna lokacija gdje je poveznica objavljena
* kretanje kroz sadržaje stranice nije moguće isključivo pomoću tipkovnice

Turistička zajednica grada Ogulina radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je 21. rujna 2020. prema Predlošku Izjave o pristupačnosti koja je usklađena s Direktivom EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora i utvrđena Provedbenom odlukom Komisije EU 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Turističke zajednice grada Ogulina. Turistička zajednica grada Ogulina će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Podizanje razine pristupačnosti

Obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni, Turistička zajednica grada Ogulina pristupiti će izradi novog ili sveobuhvatnoj rekonstrukciji i prilagodbi postojećeg mrežnog sjedišta www.tz-grada-ogulina.hr, sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice da obavijeste Turističku zajednicu grada Ogulina ukoliko primijete neusklađen sadržaj a da nije obuhvaćen ovom Izjavom. Sve obavijesti i upite o pristupačnosti mrežnog sjedišta Turističke zajednice grada Ogulina korisnici mogu uputiti putem:

* elektroničke pošte: [email protected] i/ili [email protected]
* telefona: +385 47 53 22 78
* mobitela: +385 99 70 38 116
* poštom: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informairanje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje RH putem elektroničke pošte: [email protected].

 

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija